...kick-starts market expansion

MarketExpanders Ansvarstagande i samhället

MarketExpanders personal har stor erfarenhet av att jobba med "Ansvarstagande i samhället", eng. Corporate Social Responsibility CSR, i internationella koncerner. Det är en självklarhet för oss att värna dessa viktiga frågor. Vi vill bidra med etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande i det samhälle som vi verkar i. Vi aktualiserar även "Ansvarstagande i Samhället" hos våra kunder, och verkar för ett sunt ansvarstagande i alla relevanta aspekter.

MarketExpander har framförallt ett starkt och tydligt samhällsengagemang, där vi främst investerar vår tid i att bidra till organisationer som –utan ersättning- ger stöd åt nyblivna entreprenörer. MarketExpander verkar för att utveckla entreprenörskapet i Sverige, och i synnerhet förmågan att marknadsföra och sälja med framgång.

Mentorskap

Vi bidrar i olika sammanhang, men främst inom Connect Öst där Anna Elmdahl sedan flera år är affärscoach och mentor.

Föreläsningar

MarketExpander håller inspirationsföreläsningar runt "Entreprenörsskap och försäljning", vi har genomfört föreläsningar på bla Almi, Företagscentrum Åtvidaberg, Företagscentrum Mjölby och på Hushållningssällskapet Östergötland om ett enkelt, effektivt sätt att ta fram en säljorienterad Affärsplan-På-En-Sida.