...kick-starts market expansion

Affärsplan-På-1-SidaTM

… en workshop som sätter fart på försäljningen!

Har du en plan för ditt erbjudande, din marknad och organisation? Är den implementerad?

Alla entreprenörer vet att ”Time To Market” och framgångsrik försäljning är extremt viktigt. Ett snabbt, effektivt sätt för ett företags ledning att klargöra nuläget, och definiera såväl kort- som långsiktiga mål är vår workshop Affärsplan-På-1-SidaTM.

Workshopen är kort och intensiv, på 6 timmar får alla medverkande nyckelpersoner möjlighet att kommunicera sin uppfattning om var företaget står i dag, och vägen framåt.

Med en Affärsplan-På-1-SidaTM fokuserar du dina resurser, så att alla jobbar mot och bidrar till försäljningsmålen.

Workshop på 6 timmar

1. Nuläget: Vi skapar en bild av nuläget för företagets erbjudande, er marknad och kunder samt organisation som alla känner igen och står bakom.

2. Målbild: Vi jobbar med olika tekniker för att säkra att all kompetens i gruppen tas tillvara, alla talar – och alla lyssnar. Resultatet blir en förankrad målbild på kort- och lång sikt för företaget.

3. Vad gör vi nu? Snabbt igång nu! Nu vet vi var vi är, och vart vi ska. Nu gäller det att agera och få fart mot målet. Första steget mot målet tas ofta redan samma dag.

Kompetenstillförsel: MarketExpander deltar aktivt i workshopen och tillför kompetens runt framförallt marknad- och försäljning. Vi tillför fräscha vinklar, ifrågasättande, och tillskott av specialistkompetens.

Affärsplan-På-1-SidaTM för medelstora företag

Här lägger vi särskild tonvikt på samsyn i ledningen. Efter workshopen får ni er Affärsplan-På-1-SidaTM i ett format att använda för uppföljning i ledningsgruppen, men också som verktyg för att kommunicera vart ni är på väg, internt och externt.

Läs mer här

Affärsplan-På-1-SidaTM för fåmansföretag

Vi erbjuder fåmansföretgare en möjlighet till personlig workshop, med 1-2 deltagare utöver workshopledaren. Resultatet kan bli omvälvande då vi jobbar fram och dokumenterar ned nuläget, och i synnerhet vägen framåt. Där planerar vi noga hur försäljnigen kan genomföras vilket kan vara ytterst värdefullt.

Läs mer här